Projecten

Op deze pagina staan alle projecten waar wij mee bezig zijn. Er zullen regelmatig updates met vorderingen en foto's worden geplaatst.

Projecten:

- Vakantiewoning
Ron Nelemans heeft een vakantiehuis volledig opnieuw opgebouwd. Daarbij is gebruik gemaakt van duurzame materialen en schroomt hij niet om af te wijken van de geeffende paden.\r\n\r\nZo is de funderin